Polas folgas salvaxes e contra a represión: PRECARIAS EN LOITA-PRECARIAS EN FOLGA

Neste enlace: folga indymedia