Xornadas contra o Tratado de Lisboa

O sábado 19 de xaneiro fíxose un acto de rúa para ofrecer información sobre o tratado.
A info sobre o tratado nesta web: www.tratadolisboa.blogspot.com